Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 32.  
Telefon: 06-83-360-061   Mobil: 06-30-825-86-85 
További elérhetőségek....
 
 
A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ bemutatása, tevékenységi köre, szolgáltatásai

Intézményünk 1998. május 1. óta végzi tevékenységét Zalaszentgróton és a környező településeken – változó elnevezésekkel és változó formában – munkájuk iránt elkötelezett szakemberekkel.
A Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ segítséget nyújt a szociálisan rászoruló személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában egészségi-, és mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. Munkatársaink célja támogatás nyújtása a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. 
Kiemelt cél és feladat az igények változásaira való folyamatos odafigyelés, a térségi szintű szolgálatfejlesztés, a sokszínű partneri kapcsolat kialakítása.

A 2016. január 1-t követő jogszabályi változtatások következtében intézményünk továbbra is társulásos fenntartásban, integrált formában végzi tevékenységét. Az integráció három szervezeti egységet foglal magában:
  • Idősellátás: magába foglalja az idősek nappali ellátása, szociális étkezés, valamint a házi segítségnyújtás szakfeladatokat
  • Család- és Gyermekjóléti Központ: feladata a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint speciális szolgáltatások biztosítása Zalaszentgrót Járásához tartozó településeken
  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: ellátja a települési szintű gyermekjóléti alapszolgáltatás, valamint a családsegítés feladatkörét a társulást alkotó 25 településen.

​Speciális szolgáltatásaink:
  • készenléti szolgálat működtetése: célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A kliensek által jól ismert telefonszámon (06-30/545-1190) áll azok rendelkezésére, akik azonnali segítséget kérnek krízishelyzetben.
  • kapcsolattartási ügyelet működtetése: biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt az elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően. Időpontjai: péntek délután 14:00-17:00, valamint szombat 9:00-12:00.
  • pszichológusi tanácsadás működtetése: hetente két alkalommal egy-egy órában biztosítja szolgáltatásait, melynek célja, hogy feltárja a hozzá forduló kliensek problémáit, okait, lehetőség szerint korrigálja azokat. Fogadóórái: kedd 14:00-15:00, valamint csütörtök 8:00-9:00 (előzetes időpontegyeztetés szükséges).
  • jogi tanácsadás működtetése: hetente egy alkalomal két órában biztosítja szolgáltatásait, tanácsot ad a hozzá forduló kliensek jogi problémáinak megoldásában. Fogadóórája: csütörtök 15:00-17:00 (előzetes időpontegyeztetés szükséges).
  • családterápia: tevékenységének célja a családon belüli problémák forrásainak felkutatása, a problémák orvoslása, a családi egyensúly megteremtésének elősegítése. Időpontjakéthetente pénteken 11:30-14:00 (előzetes időpontegyeztetés szükséges).